Ponad 8 mln dofinansowania dla Powiatu

Powiat Nowosolski otrzymał 8 255 000 zł – to kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnicy Konradowa. Zadanie „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowo budowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie drogi powiatowej nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego” realizowane jest w ramach trójstronnego porozumienia z Gminą Otyń oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Infografika 81,9 mln zł dofinansowania RFRD dla lubuskiego70% dofinansowanie ma być przeznaczone na budowę obwodnicy Konradowa oraz dróg dojazdowych. Po stronie PKP PLK leży budowa wiaduktu kolejowego. Kosztorysowa wartość całego zadania to blisko 16 mln zł. Powiat Nowosolski przygotowuje się do kolejnego postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji. Od jego wyników zależy ostateczny los tej inwestycji.
Warto dodać, że na liście rezerwowej RFRD znała się jeszcze jedna inwestycja zgłoszona przez Powiat – przebudowa drogi powiatowej pomiędzy Królikowicami i Bytomiem Odrzańskim. Szacowana na ponad 12 mln inwestycja to zadanie wieloletnie realizowane w ramach porozumienia z Gminą Bytom Odrzański. Zadanie jest wciąż w grze i liczymy, że znajdą się środki na jego realizację