Polsko-niemiecka aplikacja o powiecie

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiego miasta Spremberg. Tematem rozmów była realizacja wspólnego, polsko-niemieckiego projektu. Miałby on dotyczyć aplikacji mobilnej w zakresie turystyki i gospodarki. Aplikacja objęłaby swoim zasięgiem cały powiat nowosolski. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Ogrodnik, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Katarzyna Dzieńdziura, a także Dyrektor CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli Grzegorz Königsberg oraz Iwona Wysocka – nauczyciel j. niemieckiego z tej szkoły. Ze strony niemieckiej obecni byli: Karin Hesse – prezes spółki Spremberger Land – Spółki Zarządzania Projektami, Ulf Paulusch – opiekun przedsiębiorstw w ASG Spremberg – Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Spremberg, Andy Puchert z urzędu miasta Spremberg , a także Estera Lindner-Kuhlmann, kierownik projektów polsko-niemieckich w Agencji Wpierania Przedsiębiorczości Powiatu Sprewa-Nysa. Obie strony ustaliły, że obecnie będą trwały prace nad wspólną koncepcją. Termin złożenia ewentualnego wniosku to sierpień/wrzesień br.