Pojedziemy Garbarską

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Nowosolski uzyskał również dofinansowanie na inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kożuchów o wartości prawie 1 200 000 zł. Połowę kwoty stanowi dofinansowanie, drugą połową podzielili się: Powiat, Miasto Nowa Sól i Gmina Nowa Sól. W ramach zadania została przebudowana droga na odcinku o długości 615 m i szerokości 5,5 m. Dodatkowo powstało 900 m chodnika, kanalizacja deszczowa, zatoki i przystanki.