Otworzyła się kolejna fabryka

Na terenie KSSS-E w Nowej Soli powstała kolejna firma – Electropoli Poland. W uroczystym otwarciu – 15 grudnia br. – uczestniczył Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner. Otwarcie połączone było ze zwiedzaniem hali produkcyjnej, która liczy10 tys. metrów kwadratowych. Obecnie w fabryce znalazło pracę 120 osób.