Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonania zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Rodzaj zadania: aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli pod tytułem “Aktywna integracja w Powiecie Nowosolskim”. W załącznikach znajdują się m.in. informacje o konkursie, wzór oferty, wzór umowy, kryteria oceny merytorycznej.

[attachments template=small-list limit=-7]