Osobisty asystent dla niepełnosprawnych – radni są na tak!

Na ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jeszcze w tym roku z bezpłatnego wsparcia skorzysta 30 osób.

Powiat Nowosolski otrzymał 366 tys. zł dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. To nowy program, dzięki któremu osoby z trudnościami w komunikowaniu się i poruszaniu będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy asystenta w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Na piątkowej sesji radni powiatowi jednogłośnie podjęli decyzję o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Doświadczeni asystenci

Informacje dotyczące przedsięwzięcia przedstawiła radnym Aldona Porczyńska-Nalewajko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

W ramach programu rolę asystenta może pełnić osoba z dyplomem opiekuna osoby niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem średnim, która może pochwalić się odpowiednim doświadczeniem. Co ważne, asystentami nie mogą być osoby spokrewnione oraz opiekunowie prawni.

Do kościoła i do lekarza

Z pomocy asystentów będzie mogło skorzystać 30 mieszkańców powiatu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zgodnie z założeniami programu asystenci będą dostępni 7 dni w tygodniu, jednak nie więcej niż 30 godzin w miesiącu.

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z pomocy w dotarciu do wybranego miejsca np. pracy, szkoły, kościoła, lekarza, urzędu czy instytucji kultury (kino, muzeum, teatr itp.). Zadaniem asystenta może być również pomoc w zakupach, załatwieniu spraw urzędowych czy nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami.

Nabór do programu planowany jest na marzec.