Orzeczenie o niepełnosprawności – przygotowaliśmy wnioski w języku ukraińskim

Niepełnosprawni uchodźcy muszą mieć polskie orzeczenia, aby korzystać ze wszystkich przysługujących im uprawnień. Aby ułatwić formalności, które trzeba załatwić w urzędzie, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przygotował wnioski w dwóch językach.

Wnioski w języku ukraińskim, symbol osób niepełnosprawnych oraz ukraińska flaga i godło powiatuDo Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zgłaszają się już pierwsze osoby, które są zainteresowane uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności. Na razie pytają o to, jakie dokumenty należy złożyć i pobierają wnioski.

Zanim jednak uchodźcy zgłoszą się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności, muszą przygotować odpowiednie dokumenty np. przetłumaczyć na język polski dokumentację medyczną oraz otrzymać zaświadczenie o stanie zdrowia.

Informacje na temat niezbędnych dokumentów oraz wnioski w języku ukraińskim są dostępne w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli (w Biurze Obsługi Interesanta oraz na w holu urzędu) oraz w BIP w zakładce „Co i jak załatwić w urzędzie” – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

WNIOSKI DO POBRANIA

Przypominamy, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
  • w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych,
  • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • możliwość korzystania z pomocy finansowej, usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki.