Od września dodatkowe kursy do szkół

Na piątkowej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie porozumienia  z Gminą Nowa Sól – Miasto, w celu realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól (wiejskiej i miasto) oraz Otyń.

Na mocy porozumienia powiat przekaże kwotę 110 tys. zł na uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających dojazd m.in. młodzieży do szkół w Nowej Soli.

Uruchomienie dodatkowych kursów od września br. było jednym z działań Zarządu Powiatu dla  wzmocnienia oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i zatrzymania migracji absolwentów gimnazjów do szkół m.in. w Zielonej Górze. Okazało się jednak, że zorganizowanie komunikacji publicznej, dla której organizatorem byłby samorząd powiatowy, wymaga opracowania „Planu publicznego transportu zbiorowego”. Po jego sporządzeniu, w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie usług przewozowych, konieczna jest tzw. notyfikacja polegająca na ogłoszeniu tego dokumentu na co najmniej 6 miesięcy wcześniej. Półroczny termin uniemożliwiłby wprowadzenie dodatkowych kursów od września br. W związku z tym powiat powierzy organizację transportu miastu, które ma już podpisaną umowę z gminą wiejską Nowa Sól i Otyń. Druga umowa zostanie poszerzona o gminy Kolsko i Kożuchów. Z transportu oprócz uczniów będą mogli korzystać również inni mieszkańcy gmin.

Podczas sesji, radni podjęli także uchwałę, zabezpieczającą na ten cel 110 tys. zł w budżecie powiatu. By zrealizować zamiar, przeznaczono m.in. środki w kwocie 80 tys. zł,  które były zabezpieczone na zakup samochodu służbowego dla starostwa.