Obozy zawodowe

Uczniowie szkół powiatu nowosolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” mieli okazję wziąć udział w kilkudniowych obozach zawodowych na Uniwersytecie Zielonogórskim – Wydział Zamiejscowy w Sulechowie. Od 14 do 23 maja br. uczniowie CKZiU „Elektryk” oraz Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i 5 uczestniczyli w obozach ukierunkowanych na konkretny zawód: Technik Logistyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Organizacji Reklamy oraz Technik Ekonomista. Dla uczących się na kierunku technik logistyk przygotowano warsztaty dotyczące kreatywności oraz jej wykorzystywania w praktyce, strategii poszukiwania i weryfikacji informacji, warsztaty multimedialne oraz podstawy prawa w internecie.
Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych mieli możliwość uczestniczenia w takich warsztatach jak: wyroby półcukiernicze, zasady prawidłowego żywienia wraz z analizą składu ciała, czekoladowy zawrót głowy + artystycznie na talerzu oraz Fast Food. Kolejny obóz tworzyli uczniowie z technikum organizacji reklamy. Zostały dla nich przygotowane warsztaty komunikacji marketingowej, zrozumienia odbiorcy, strategii i narzędzi, konstruowania przekazów marketingowych, obecności marki w internecie oraz zarządzania sytuacją kryzysową. Natomiast uczniowie kształcący się na kierunku technik ekonomista mieli zajęcia z podstawowych zagadnień ekonomicznych, popytu i podaży, budżetu państwa, pieniądza i jego funkcji w gospodarce rynkowej, działalności gospodarczej banków, rynku kapitałowego oraz międzynarodowych organizacji gospodarczych. Obozy zakończyły się wręczeniem certyfikatów uczestnikom.