O jakości usług społecznych w powiecie

29 marca br. odbyło się spotkanie doradcze dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu nowosolskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który reprezentowała Pani Dorota Kołkowska z Wydziału Koordynacji Ekonomii Społecznej. Spotkanie prowadziła Pani Magdalena Popłońska – Kowalska, ekspert ds. polityki społecznej, pedagog pracy socjalnej, superwizor animacji i współpracy środowiskowej, ekspertka i trenerka CAL, wykładowczyni w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. Spotkanie miało charakter informacyjno – doradczy i dotyczyło możliwości podejmowania działań w kierunku zwiększania dostępności wysokiej jakości usług społecznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestniczyli w nim: Pani Łucja Wojewódzka – członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego, Pani Aldona Porczyńska – Nalewajko – dyrektor PCPR w Nowej Soli, Pani Aldona Romanowska-Łuszcz – dyrektor DPS w Kożuchowie, Pani Teresa Czujwid – kierownik OPS w Bytomiu Odrzańskim wraz z pracownikiem, Pani Janina Nawrocka – kierownik OPS w Kolsku, Pani Jolanta Szatkowska – kierownik OPS w Gminie Nowa Sól, Pani Anna Kozłowska – zastępca kierownika OPS w Kożuchowie, Pani Anna Kozłowska – kierownik sekcji MOPS w Nowej Soli, Pani Elżbieta Płomińska – prezes Stowarzyszenia „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli oraz pracownicy PCPR w Nowej Soli.