Nowoczesna szkoła – konferencja

Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli odbyła się konferencja naukowa NOWOCZESNA SZKOŁA – problemy – wyzwania – dyskusje zorganizowana przez Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Soli. Patronat nad wydarzeniem objęła Starosta Nowosolski – Iwona Brzozowska.

Wydarzenie było także okazją do wyróżnienia osób, które od lat wspierają działalność nowosolskiej poradni. Statuetki i podziękowania trafiły do
  • Bogumiły Sadowej – naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
  • prof. dr. hab. Tatiany Rongińskiej z Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. dr. hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz
  • Marzena Pulik-Sowińska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Dyrektor LO Aleksandra Grządko oraz dyrektor PPP Paweł Zapeński złożyli również gratulacje dla obecnego na konferencji Mariusza Biniewskiego – Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Głowna część poświęcona edukacji i pracy z uczniem. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pedagodzy z terenu powiatu będą mieli okazję wysłuchać wykładów zaproszonych gości oraz uczestniczyć w warsztatach.
  • prof. dr. hab. Tatiana Rongińska – Jak nie zgubić kreatywności w czasach sztucznej inteligencji.
  • prof. dr. hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz – Jak pokonać w sobie bohatera pustki? Jak odnaleźć sens w edukacji szkolnej?
  • prof. dr. hab. Inetta Nowosad – Jak naprawić edukacje ? Potencjał rozwiązań Singapuru.
  • Jakub Tylman – Jak pokolorować polską szkołę ? Własna perspektywa działania.
  • Dorota Zawadzka – Jak zauważyć ucznia w polskiej szkole.