Nowe przejście i zielone światło dla pieszych

W czwartek 1 października oficjalnie przecięto wstęgę na nowym, bezpiecznym przejściu dla pieszych na starej trójce, nieopodal otyńskiej szkoły. W uroczystości oprócz władz gminy i powiatu, uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i sponsorzy.

O potrzebie przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną na obwodnicy Otynia w pobliżu Zespołu Szkół w Otyniu, mówiło się od lat. Mimo obowiązującego ograniczenia prędkości, droga ta była wciąż niebezpieczna, a spora część kierowców niechętnie zdejmowała nogę z gazu. Liczne patrole policji i straży miejskiej w tym miejscu również nie rozwiązywały problemu i były tylko jego doraźnym rozwiązaniem. W tym roku dzięki inicjatywie Rady Sołeckiej Konradowa, mieszkańcy wsi postanowili wygospodarować środki z funduszu sołeckiego na budowę przejścia. Ponadto do inicjatywy oprócz Urzędu Gminy Otyń dołączyły firmy i instytucje, które wspomogły ją finansowo lub rzeczowo. Swój udział w inicjatywie miało również Starostwo Powiatowe, które udostępniło urządzenia do sygnalizacji świetlnej. Dzięki tym działaniom 1 października przed południem po raz pierwszy na zielonym świetle, po pasach przeszły pierwszaki wraz z wychowawcą.

To jednak nie koniec inwestycji w tym miejscu. Wzdłuż drogi, na odcinku od dawnego „Hesmo” do polnego traktu do Konradowa, ze środków budżetu Gminy Otyń powstaje nowy chodnik..