Nie żyje Stanisław Bator – członek Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego

Zmarł Stanisław Bator, samorządowiec, strażak ochotnik, działacz społeczny. W ubiegłym roku otrzymał nominację do Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego. Był zawsze blisko ludzi i ich spraw.

Stanisław Bator był Wójtem Gminy Siedlisko, zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, członkiem rady nadzorczej Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz prezesem ROD Lotos w Nowej Soli – odznaczony złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca”.

Zasłużony strażak ochotnik. Był honorowym członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Lubuskiego, a także Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Nowej Soli.

Od września ubiegłego roku Stanisława Bator był także członkiem Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego.

W naszej pamięci pozostanie wspaniałym, serdecznym człowiekiem, zaangażowanym w niesienie pomocy innym.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego oraz członkowie Powiatowej Rady Seniorów składają wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Niech spoczywa w pokoju.