Na sesji o oświacie

Na październikowej sesji Rady Powiatu Nowosolskiego radni m.in. podejmowali uchwałę w sprawie zmian podziału środków PFRON nr rok 2017. Zostały im również przedstawione informacje z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych, a także dotycząca stanu środowiska w powiecie w roku 2016. Najbardziej jednak dyskutowaną była informacja o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2016/2017 r. Radny Mirosław Olejniczak zauważył, że trzeba dopasować poziom pytań egzaminacyjnych do poziomu nauczania w szkołach, bo zdawalności jest cały czas na średnim poziomie. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski odpowiedział jednak, że mówimy o wyniku średnim, na który składają się wyniki najwyższe i najniższe. – Inwestycje, które teraz są realizowane w powiatowej oświacie są epokowe i sprawią, że dobrzy uczniowie będą tutaj zostawać i wyniki będą coraz wyższe – mówił J. Suski. – W naszym powiecie jeżeli chodzi o oświatę wydarzył się w tej kadencji ogrom i mówię to jako radny, który obserwował pracę podczas innych kadencji i ma porównanie. Poza tym przypomnę, że nasz powiat zawsze był chwalony za to, że mamy więcej uczniów w technikach, a nie w liceach. Na potwierdzenie dobrych zmian w oświacie Starosta W. Wrześniak przekazał radnym informację, o kolejnych środkach na modernizację kształcenia zawodowego. – Pozyskaliśmy ponad 3 mln zł, które przeznaczymy na roboty budowlane, wyposażenie pracowni i kursy oraz szkolenia w CKZiU „Elektryk” – mówił Starosta. – Środki pochodzą z Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020. Członek Zarządu Powiatu Ł. Wojewódzka podzieliła się także swoimi spostrzeżeniami z konferencji pt. „Jak kształcimy-dokąd zmierzamy. Problemy szkolnictwa zawodowego”. – Szkoły muszą tak uczyć, żeby uczeń nie tylko zdał maturę, ale żeby znalazł potem pracę, żeby umiał być elastyczny i dopasował się do wciąż zmieniających się technologii – tłumaczyła Ł. Wojewódzka.