Miganie na żądanie

Osoby głuche i niedosłyszące często mają duże problemy, aby załatwić jakąkolwiek sprawę w urzędach. Dlatego Powiat Nowosolski wprowadził rozwiązania umożliwiające obsługę tych osób w każdej chwili. W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli obsługę klientów wspomaga pętla indukcyjna i telefon umożlwiający połączenie z tłumaczem języka migowego.

– Zakupiliśmy video-telefon, który poprzez Internet łączy z tłumaczem języka migowego Polskiego Związku Głuchych w Łodzi – mówi Starosta W. Wrześniak. – Tłumacz widoczny na monitorze, widzi petenta przez kamerę i na bieżąco wyjaśnia urzędnikowi, jaką sprawę chce załatwić osoba głucha.

Rozwiązanie jest nie tylko proste, ale i tanie – cena miesięcznego abonamentu to zaledwie 50 zł. Video-telefon daje osobie głuchej możliwość załatwienia sprawy „od ręki”, bez konieczności wcześniejszego zgłaszania swej wizyty, jak również możliwość wyboru języka, w jakim ma porozumiewać się tłumacz. Głusi porozumiewają się albo w polskim języku migowym, albo w systemie językowo-migowym. Dzięki temu urządzeniu tłumacz języka migowego dostępny jest dla interesantów w godzinach pracy starostwa, każdego dnia.

– Od kwietnia 2012 r., zgodnie z ustawą o języku migowym, każda instytucja publiczna musi zapewnić komunikację z osobą głuchą – tłumaczy Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli Łukasz Kasprzyk. – Najczęstszym rozwiązaniem wybieranym przez urzędy jest wynajęcie tłumacza języka migowego, który na miejscu w urzędzie umożliwia osobie głuchej komunikację z urzędnikiem. To rozwiązanie wiążę się jednak z koniecznością wcześniejszego, przynajmniej 3-dniowego, zapowiedzenia wizyty w urzędzie i chęci skorzystania z tłumacza. Naszym zdaniem to rozwiązanie wiąże się jednak z pewnym ograniczeniem dostępności do urzędu. Uznaliśmy, że osoby głuche powinny, tak jak pozostali interesanci, mieć możliwość skorzystania z usług urzędu wówczas, gdy będą po prostu tego potrzebować.

Kolejnym rozwiązaniem, które ułatwia obsługę osób niepełnosprawnych interesantów jest pętla indukcyjna. To urządzenie pomoże osobom z dużym niedosłuchem, używającym aparatu słuchowego. Pętla indukcyjna to przewód elektryczny, który razem z mikrofonem zamontowany jest na stanowisku obsługi i wzmacnia dźwięk do aparatu słuchowego. Trzeba tylko przełączyć aparat z funkcji mikrofonu, która jest oznaczona literą M na cewkę telefoniczną oznaczoną T. Wówczas wszelkie odgłosy w pomieszczeniu przestaną być odbierane przez aparat słuchowy, a wyraźniejszy stanie się głos urzędnika.