Maturzystka z LO otrzyma stypendium

Tegoroczna maturzystka Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli Agata Chorążyk z Kiełcza, została laureatką XIV edycji programu Stypendiów Pomostowych na rozpoczęcie studiów. Przez 10 miesięcy A. Chorążyk będzie otrzymywać stypendium w wysokości 500 zł, którego fundatorami są Fundacja Collegium Polonicum w Słubicach i Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.

O stypendia (na rok akademicki 2015/2016 na powiat nowosolski starostwo dedykowało dwa takie stypendia) tegoroczni maturzyści mogli się ubiegać do 13 sierpnia. Warunkiem było pochodzenie z małej miejscowości, z rodziny o trudnej sytuacji, uzyskanie na maturze min. 90 pkt oraz przyjęcie na I rok studiów w polskich akademickich uczelniach publicznych.

O stypendium z powiatu nowosolskiego aplikowało pięć osób. Cztery wnioski spełniały wszystkie wymogi formalne. Rekomendację Collegium Polonicum otrzymała A. Chorążyk, która uzyskała najwyższą liczbę punktów na maturze – 218,8