Mamy pieniądze dla asystentów osób niepełnosprawnych

Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program ruszy w pierwszym kwartale 2020 roku. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 30 osób.

fot. pixabay

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to nowy program ministerialny, dzięki któremu osoby niepełnosprawne będą mogły liczyć na wsparcie w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie w wysokości 366 tys. zł na jego realizację. W 2020 roku ze wsparcia będzie mogło skorzystać 30 osób.

Do sklepu, lekarza i do kina

– W ramach programu osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, posiadające ograniczenia w poruszaniu się lub komunikowaniu się, będą mogły skorzystać z bezpłatnych usług asystenta – wyjaśnia Aldona Porczyńska-Nalewajko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z pomocy w dotarciu do wybranego miejsca np. pracy, szkoły, kościoła, lekarza, urzędu czy instytucji kultury (kino, muzeum, teatr itp.). Zadaniem asystenta może być również pomoc w zakupach, załatwieniu spraw urzędowych czy nawiązaniu kontaktu z różnego rodzaju organizacjami.

7 dni w tygodniu

Usługi asystenta będą mogły być realizowane przez osoby z odpowiednim wykształceniem lub udokumentowanym doświadczeniem. Zgodnie z założeniami programu asystenci będą dostępni 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 22:00. Jednak maksymalny limit godzin przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi przyznawane będą na podstawie karty zgłoszenia.

W Powiecie Nowosolskim program ma ruszyć w pierwszym kwartale 2020 roku.