Kwalifikacja wojskowa dla powiatu nowosolskiego tuż, tuż – początek jeszcze w lutym 2024

Książeczka wojskowaOd 29 lutego do 26 marca 2024 roku na terenie powiatu nowosolskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie jak w poprzednich latach internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 („Nitki”) w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33.

NA CZYM POEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

 1. Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej.
 2. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej.
 3. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawane będzie zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
  o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

mężczyźni urodzeni w 2005 roku,

mężczyźni urodzeni w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do      czynnej służby wojskowej.

osoby, które w latach 2022 i 2023:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 64 ust. 4  ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokument potwierdzający poziom wykształcenie lub pobieranie nauki .

TERMINARZ  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowej Soli:

 • gmina SIEDLISKO – 29 luty 2024 r.
 • gmina KOLSKO – 01.03.2024 r.
 • miasto NOWA SÓL –   04.03. – 11.03.2024 r.
 • miasto i gmina OTYŃ – 12 i 13.03.2024 r.
 • miasto i gmina KOŻUCHÓW – 14.03 – 19.03.2024 r.
 • gmina NOWA SÓL – 19 i 20.03.2024 r.
 • miasto i gmina BYTOM ODRZAŃSKI – 21.03.2024 r.
 • miasto i gmina NOWE MIASTECZKO – 22.03.2024 r.
 • KOBIETY 25 marca 2024 r.
 • Ekspertyzy(dzień dodatkowy)  – 26 marca 2024 r.

Osoby, które znajdują się w jednej z wyżej wymienionych grup otrzymają wezwanie od właściwego ze względu na miejsce zameldowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Znajdzie się w nich między innymi dokładna data i miejsce kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Osoby, które nie dostosują się do wezwania mogą spodziewać się konsekwencji. Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada, że niezgłoszenie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną a nawet przymusowym doprowadzeniem przez Policję.