Kupiłeś lub sprzedałeś auto? Masz 30 dni, żeby to zgłosić

Przypominamy, że od dnia 1.01.2021 r., aby uniknąć kary administracyjnej wynikającej z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy dokonać rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia.

Od stycznia 2021 r. został przywrócony termin 30-dniowy na wykonanie czynności dotyczy pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31.12.2020 r.

  • Zbycie lub nabycie pojazdu można zgłosić osobiście lub poprzez pełnomocnika w Wydziale Komunikacji w pokoju nr 5 bez konieczności dodatkowego umawiania się na wizytę.
  • Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony www.gov.pl
  • W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy można przesłać tradycyjną pocztą.