Kto przebuduje drogę do Tatarki?

Rozbudowa drogi Jesiona – Tatarki etap II to kolejna drogowa inwestycja, której realizacje na ten rok zaplanował Powiat Nowosolski. W ogłoszonym przetargu swoje oferty zgłosiło 5 firm.

Droga powiatowa Jesiona - TatarkiPierwszy etap rozbudowy drogi nr 1022F został zrealizowany w 2020 r. W tym roku planowana jest rozbudowa kolejnego odcinaka powiatowej drogi relacji Jesiona – Tatarki.

– Czekamy jednak na wyniki konkursu Funduszu Dróg Samorządowych, z którego częściowo planujemy zrealizować to zadanie. Wkład własny pochodzić będzie z budżetu Powiatu przy finansowym wsparciu Gminy Kolsko – na terenie, której realizowana będzie inwestycja – mówi Starosta Iwona Brzozowska.

Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni i poszerzenie jej do 6 metrów, przebudowę istniejącego sytemu odwodnienia drogi oraz przebudowę lub budowę zjazdów do dróg publicznych. Wzdłuż jezdni w kierunku miejscowości Tatarki zostanie wybudowana droga pieszo-rowerowa.

Prace będą prowadzone na odcinku 1,5 km od miejsca zakończenia etapu I do granic miejscowości Tatarki.

Już w marcu rozpoczęło się postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. Otwarcie ofert odbyło się w środę 15 kwietnia 2021 r. Swoje oferty złożyło 5 firm: STRABAG Infrastruktura Południe z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa, nowosolski FUCHS, Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG z Kożuchowa oraz INFRAKOM KOŚCIAN z Kościana.

Najniższa oferta opiewała na kwotę 2 359 119 zł, najwyższa 3 397 120 zł. Trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym.