Konwent Powiatów

24 lutego 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. Głównym gościem posiedzenia był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Udział Wojewody był doskonałą okazją do przedstawienia problemów z jakimi borykają się samorządy powiatowe, a także możliwością zapoznania się z planami rządu w kwestii przewidywanych zadań samorządów powiatowych przy realizacji zapowiadanych nowych rozwiązań systemowych w obszarze spraw należących do właściwości powiatów.
Powiat reprezentował Starosta Waldemar Wrześniak, który zasygnalizował problemy finansowe czyli poziom dotacji LUW do zespołów ds. orzekania

o niepełnosprawności   w województwie lubuskim, problemy i zagadnienia utrudniające pracę Powiatowych Urzędów Pracy. Starosta poprosił również o ujednolicenie stanowisk poszczególnych organów w zakresie nowelizacji przepisów ustawy

o publicznym transporcie zbiorowym.
Konwent podjął  dwa stanowiska: w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A18 oraz w sprawie poparcia inicjatywy budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego.