Konsultacje projektu „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu nowosolskiego na lata 2017-2025”

Zarząd Powiatu Nowosolskiego zaprasza mieszkańców powiatu, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze działające na terenie powiatu nowosolskiego do konsultacji projektu „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu nowosolskiego na lata 2017-2025″. Konsultacje przeprowadzane są w terminie: od 16 do 29 października 2017 r. Projekt Programu oraz formularz konsultacji, za pomocą którego można zgłaszać swoje opinie do projektu, umieszczone są w załącznikach. Opinie można przesyłać do:
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pup-nowasol.pl;
– poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, ul. Staszica 1 c, 67-100 Nowa Sól
– faksu pod numer 68-388-03-01;
– osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.

Formularze z opinią należy przedkładać w nieprzekraczalnym terminie do: 29 października 2017 r. (liczy się data wpływu do urzędu).
Szczegóły:tutaj

[attachments template=small-list include=”11484,11483,11482″]