Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych

Do 21 lutego trwa rejestracja uczestników Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbędzie się 25 lutego w Gmachu Politechniki Warszawskiej.

1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Ustawa wprowadza legalną definicję usług społecznych jako niematerialną pomoc świadczoną bezpośrednio na rzecz usługobiorców, a także stwarza prawno-instytucjonalne warunki do rozwoju i integracji tych usług. To odpowiedni moment na podjęcie prac nad stworzeniem warunków do integracji i rozwoju także samych zawodów pomocowych. 

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbędzie się 25 lutego w Warszawie, to wydarzenie inicjujące prace nad integracją profesji i zawodów pomocowych. Kongres będzie okazją do spotkania się przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, wymiany doświadczeń, określenia tego, co profesjonalistów łączy.

Szczegółowy harmonogram Kongresu oraz Formularz zgłoszeniowy dostępnie są na stronie www.prezydent.pl.

Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Prezydenta RP Andrzeja Dudy.