Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr”

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak uczestniczył we wtorek – 9 bm. w konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, która odbyła się w Krośnie Odrzańskim. Brał w niej udział również Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, który przedstawił stan realizacji programów Interreg VA Brandenburgia-Polska i Interreg Polska-Saksonia oraz omówił plany współpracy transgranicznej w następnej perspektywie finansowej UE. Uczestnicy konferencji ustalili budżet na rok 2017, podsumowali działalność Stowarzyszenia, udzielili absolutorium członkom Konwentu i omówili plany Stowarzyszenia na przyszłość.