Konferencja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli

15 marca 2018 roku w Nowosolskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowo-metodyczna pt. „Doskonalenie wychowawczej roli szkoły zadaniem dyrektorów i pedagogów szkolnych. Obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”. Organizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli przy współudziale Powiatu Nowosolskiego oraz Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykładom przysłuchiwali się: Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Powiatu Łucja Wojewódzka, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Bogumiła Sadowa oraz dyrektorzy szkól ponadgimnazjalnych i podstawowych z terenu powiatu, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych z innych powiatów, pedagodzy, nauczyciele. Małgorzata Karimow – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli rozpoczęła konferencję wykładem „Sieci pedagogów szkolnych a dobre praktyki, mające wpływ na proces wychowania współczesnej szkoły, na przykładzie sieci funkcjonujących w PPP w Nowej Soli”. Inne tematy poruszane podczas spotkania to m.in. „Współczesna mapa patriotyzmu a praca wychowawcza szkół i placówek oświatowych”, „Jak uczyć mądrze pomagać? Wolontariat w szkole”, „Pedagog – dyrektor – rodzice. Jak bezpiecznie żeglować po Trójkącie Bermudzkim.”