Konferencja dyrektorów poradni

Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Łucja Wojewódzka uczestniczyła dziś, tj. 23 bm. w konferencji szkoleniowo-informacyjnej dla Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Woj. Lubuskiego. Konferencja odbyła się w nowosolskiej poradni, a otworzyła ją Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa. Łucja Wojewódzka powitała zebranych Dyrektorów, a Kurator E. Rawie wręczyła zestaw gadżetów promujących szkolnictwo ponadgimnazjalne w powiecie nowosolskim. Celem konferencji było przekazanie zaleceń MEN dotyczących informowania rodziców uczniów o możliwych formach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, wypracowanie katalogu możliwości w zakresie orzeczeń i opinii dotyczących diagnozy, celów rozwojowych i edukacyjnych, działań skierowanych do ucznia i rodzica.