Komunikat Prezesa Agencji Rynku Rolnego

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.

Adresy oddziałów terenowych oraz godziny pracy znajdują się w linku poniżej:

//www.arr.gov.pl/kontakt-arr/oddzialy-terenowe-arr

Do wniosku należy dołączyć:

1/ zaświadczenie albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),

2/ zaświadczenia labo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

3/ oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków i w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji rynku Rolnego //www.arr.gov.pl/data/00069/kml p14 f2.pdf