Komu? Ile? Na co? Powiat przyznał dotacje na 2021 rok

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podzielił pieniądze dla organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konkursie ofert. W 2021 roku w ramach powiatowych dotacji zostanie zrealizowane 35 projektów z zakresu sportu, kultury oraz ochrony i promocji zdrowia.

Monety Dzięki powiatowej dotacji zostaną zorganizowane m.in. rozgrywki młodzieży „Nowosolada 2021”, przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjnych, propagujące sporty wodne i turystykę rzeczną, liczne szkolenia, turnieje, rozgrywki i zawody sportowe oraz wydarzenia promujące aktywność seniorów i osób niepełnosprawnych.

Powiat Nowosolski będzie wspierał organizację ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych m. in. Święta Bzów, 29. Spotkań Teatru Otwartego, III Święta Roweru, Olimpiady „Radość” czy międzynarodowego Turnieju Judo Solanin Cup 2021.

Dotacje trafiły również do organizatorów obchodów rocznicowych m. in. Konstytucji 3 Maja, Święta Wojska Polskiego oraz 76-rocznicy Bitwy Pod Budziszynem.

Jak co roku wsparcie otrzymają również organizacje, które będą promować zdrowy styl życia, idee honorowego krwiodawstwa oraz pierwszą pomoc.

Więcej informacji na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 r. w BIP