Kompleksowa pomoc od PUP i OPS

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli zaprosił przedstawicieli wszystkich ośrodków pomocy społecznej z powiatu nowosolskiego do współpracy. Efektem wspólnych działań ma być przemyślana i skuteczna pomoc klientom obu instytucji.

Spotkanie w PUP z przedstawicielami opsPodopieczni ośrodków pomocy społecznej mają teraz szansę na kompleksową pomoc w powrocie na rynek pracy. Przyczynić do tego ma się współpraca urzędu pracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej. – Gdy ścieżkę pomocy planujemy i realizujemy wspólnie, nasza praca jest efektywniejsza – przyznaje Katarzyna Podgórska, dyrektor Powiatowego Urzędy Pracy w Nowej Soli.

W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli gminnych ośrodków pod hasłem „𝘞𝘴𝘱𝘰́𝘭𝘯𝘺 𝘬𝘭𝘪𝘦𝘯𝘵 – 𝘸𝘴𝘱𝘰́ł𝘱𝘳𝘢𝘤𝘢 𝘪 𝘬𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘬𝘴𝘰𝘸𝘦 𝘥𝘻𝘪𝘢ł𝘢𝘯𝘪𝘦 𝘯𝘢 𝘳𝘻𝘦𝘤𝘻 𝘰𝘴𝘰́𝘣 𝘸𝘺𝘮𝘢𝘨𝘢𝘫𝘢̨𝘤𝘺𝘤𝘩 𝘸𝘴𝘱𝘢𝘳𝘤𝘪𝘢 𝘻 𝘖𝘗𝘚 𝘪 𝘗𝘜𝘗”.

– Choć nie narzucają tego żadne przepisy, pole współpracy urzędu pracy i ośrodków pomocy społecznej jest duże. Dzisiejsze spotkanie i chęć współpracy pokazuje, że są Państwo otwarci i chcą wymieniać się doświadczeniami. Myślę, że to zaprocentuje – mówi Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik.

Zainicjowana przez PUP w Nowej Soli współpraca ma mieć charakter pilotażowy. Na co dzień przyjęte cele będą realizować doradcy klienta oraz pracownicy socjalni.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ops z terenu powiatu– Chciałabym, żebyśmy wspólnie omówili, jak nasza współpraca może wyglądać. Zachęcam do otwartości, rozmowy i efektywnego działania. Ten rok pozwoli nam sprawdzić, czy jest możliwość opracowania jednego szkieletu działań, czy muszą być one elastyczne i dobrane do odpowiedniego klienta, z którym będziemy pracować – zapowiada Katarzyna Podgórska, dyrektor PUP.

Podczas spotkania zostały również poruszone kwestie prac społeczno-użytecznych, jako formy aktywizacji zawodowej, dłużników alimentacyjnych oraz możliwości ubezpieczenia osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego, które nie spełniają warunków do ubezpieczenia przez ośrodek pomocy społecznej lub urząd pracy.