Komisja bezpieczeństwa obradowała po raz ostatni

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Nowosolskiego.

Tematem posiedzenia były m. in. sprawy związane z funkcjonowaniem koronera na terenie powiatu, pracą ratowników medycznych, zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, działaniami straży pożarnej i policji w pierwszym kwartale bieżącego roku.
– Bardzo dziękuję wszystkim Członkom Komisji za współpracę podczas tej kadencji. Dziękuję też wszystkim Osobom wspierającym pracę Komisji ,które nie były jej bezpośrednimi członkami – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.