Kanał Kożuszna

W dniu 10 lutego w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli odbyło się robocze spotkanie w sprawie uregulowania kanału Kożuszna. W spotkaniu udział wzięli wszyscy zainteresowani oraz Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch.

W pierwszym etapie – do końca 2017 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Jest porozumienie i dobra wola wszystkich stron na jej współfinansowanie. Następnie
z początkiem 2018 inwestycja ma szansę na rozpoczęcie realizacji, której inwestorem będzie Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Gospodarz spotkania Pan Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak podziękował wszystkim za porozumienie w tej sprawie i życzył wszystkim determinacji
w osiągnięciu celu.