Jeszcze w tym roku ruszy remont boiska LO

W piątek, 21 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli odbyła się konferencja prasowa na temat planów inwestycyjnych w ramach działań Zarządu Powiatu w kierunku poprawy jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w naszym powiecie.

Jak informował starosta nienajlepszy wizerunek oraz promocja naszych szkół podczas naborów, a także stan bazy dydaktycznej to istotne przyczyny emigracji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych poza naszym powiatem. Dlatego też jednym z działań na poprawę tej sytuacji było mocne zaangażowanie się Zarządu w tegoroczną kampanię promocyjną szkół oraz w dążenie do poprawy infrastruktury oświatowej. Ze względu na brak środków w tegorocznym budżecie  na modernizację obiektów szkolnych, realizację planów rozpoczęto od wykonania dokumentacji technicznej, która pozwoli na aplikowanie o dofinansowanie i przeprowadzenie remontów placówkach oświatowych w kolejnych latach.

Do tej pory udało się już opracować dokumentację budowlaną boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym. Na tę inwestycję powiat liczy na dofinansowanie – 900 tys. zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Orliki lekkoatletyczne”. W ramach modernizacji boiska LO powstanie czterotorowa bieżnia o długości 333 m, z odcinkiem umożliwiającym bieg na 100 m, stanowisko do skoku: w dal, wzwyż, pchnięcia kulą, z wpisanym boiskiem do piłki nożnej. W kolejnym etapie zadania zaplanowano zagospodarowanie drugiej części działki i budowę 3 boisk do piłki plażowej oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej z wpisanymi boiskami do koszykówki i siatkówki oraz siłownią zewnętrzną. Jednym z warunków otrzymania dofinansowanie jest rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku. Ponadto założeniem programu, z którego powiat uzyska dofinansowanie na budowę jest by obiekty sportowe były ogólnodostępne, nie tylko dla uczniów LO, ale by również mogli z nich korzystać mieszkańcy. W trakcie przygotowań jest również dokumentacja na modernizację budynku LO. Zamiarem jest kompleksowe stworzenie bazy edukacyjnej na miarę XXI wieku. Na ten cel powiat będzie aplikował o dofinansowanie. Modernizacja budynku LO dotyczyć będzie przede wszystkim wnętrza szkoły. Plany obejmują remont korytarzy i klas, utworzenie nowoczesnych pracowni: biologicznej i fizyczno – chemicznej oraz mini obserwatorium astronomicznego. Modernizacja LO wraz z kompleksem sportowym to koszt 2 mln 900 tys. zł.

W trakcie opracowania znajduje się koncepcja modernizacji i rozbudowy CKZiU oraz ZSP nr 3 pod potrzeby programu rozwoju centrów kształcenia zawodowego województwa lubuskiego, która będzie największą tego typu inwestycją. szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie. Projekt zakłada przeniesienie szkoły z ul. Witosa do budynków przy ul. Piłsudskiego. Modernizacja budynków przy ul. Piłsudskiego na potrzeby CKZiU to przede wszystkim adaptacja byłej hali produkcyjnej. Na dwóch kondygnacjach powstaną klasy i pracownie, na parterze bar szkolny z wyjściem na patio. W planie jest również połączenie budynków CKZiU, ZSP nr 3 i hali sportowej specjalnym łącznikiem, tak by powstało jedno duże centrum kształcenia zawodowego oraz boiska sportowego. Szacunkowy koszt modernizacji CKZiU to kwota ok. 7,5  mln zł.

Jak tłumaczył starosta W. Wrześniak powyższe działania mają na celu zatrzymanie młodzieży w szkołach naszego powiatu. Zapewnił, że jeszcze w tym roku ruszy modernizacja boiska LO. Realizacja pozostałych inwestycji w dużej mierze będzie jednak zależeć od decyzji Rady Powiatu i jej akceptacji propozycji Zarządu oraz zabezpieczenia środków w budżecie.