Informacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje kandydatów na Wolontariuszy, a także zaprasza na Mediacje Rodzinne.

WOLONTARIUSZE

Jeśli ukończyłeś 18 rok życia (jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych), mieszkasz na terenie powiatu nowosolskiego – przyłącz się do wsparcia rodzin zastępczych.
W ramach prowadzonego wolontariatu udzielamy wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywających w następujących obszarach:
• pomoc w nauce – w odrabianiu zadań domowych,
• organizacja czasu wolnego,
• rozwój zainteresowań;

Mile widziani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz wszelkie osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dziećmi i młodzieżą.

Wszystkim chętnym do współpracy zapewniamy:
• porozumienie wolontariackie,
• zwrot kosztów dojazdu do rodzin zastępczych,
• możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
• zaświadczenia o odbytym wolontariacie,
• wsparcie pracowników Centrum;

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami PCPR w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 65, tel: (68) 457 43 43, 457 43 44 lub 457 43 41, pcpr@powiat-nowosolski.pl. Szczegółowe informacje na stronie www.pcprnowasol.pl (zakładka: rodziny zastępcze).

MEDIACJE RODZINNE

Jeśli pozostajesz w konflikcie małżeńskim lub pojawiły się trudności w komunikacji z partnerem i chcesz to zmienić,
jeśli chcesz poprawić relacje rodzic- dziecko, jeśli jesteś w trakcie rozstania lub po rozstaniu z partnerem/partnerką i masz trudności w ustaleniu kontaktów z dzieckiem, ustaleniu spójnych metod wychowawczych
Przyjdź…
Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 65
Tel. 68 4574330 / 68 4574343

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje Mieszkańców Powiatu Nowosolskiego, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych mediacji rodzinnych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.