Imprezy artystyczne odwołane – Wojewoda wydał zarządzenie

Wojewoda Władysław Dajczak wydał w środę 11 marca zarządzenie dotyczące organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego. Z powodu koronawirusa wszystkie tego typu wydarzenia są zawieszone do odwołania.

– W celu zapobieżenia rozprzestrzenia się wirusa SARS-Cov-2 oraz spowodowanej nim choroby COVID-19 zawiesza się organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych przez podmioty prowadzące działalność kulturalną na terenie województwa lubuskiego – czytamy w rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 12 marca i obowiązuje do odwołania.

Uwaga!!! Zmiany w zarządzeniu Wojewody Lubuskiego. Zapisy z dnia 12 marca dotyczą imprez artystycznych organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa lubuskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub winnych podobnych obiektach.