Ignorują przepisy i płacą kary!

Już kilkudziesięciu kierowców z Powiatu Nowosolskiego otrzymało zawiadomienia o nałożeniu kary, ponieważ w ciągu 30 dni od sprzedaży lub kupna pojazdu nie zgłosiło tego faktu staroście. Każdego dnia system wskazuje kolejne osoby, które otrzymają kary.

Już w ubiegłym roku Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli informował o zmianie przepisów, które pozwalają nakładać nawet 1000 zł kary na właścicieli pojazdów, którzy w ciągu 30 dni nie zgłoszą do starosty sprzedaży, kupna pojazdu lub nie zarejestrują samochodu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i niestety nie wszyscy kierowcy się do nich stosują. Brak zgłoszeń dotyczy głownie zbycia lub nabycia pojazdów.

Według raportów, które drukowane są z systemu Wydziału Komunikacji, tylko w pierwszej połowie lutego kilkudziesięciu właścicieli pojazdów nie dopełniło ciążącego na nich obowiązku. Niestety każdego dnia pojawiają się kolejni, którzy w ciągu 30 dni nie zgłosili staroście faktu sprzedaży lub kupna pojazdu.

Warto zaznaczyć, że zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu można złożyć w Wydziale Komunikacji, ale także przez e-Puap, wysłać pocztą lub zostawić w Biurze Obsługi Interesantów.

Nowe regulacje prawne wynikają ze zmian, które zostały wprowadzone 19 lipca w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.