III Polsko-Niemiecki Dialog Obywatelski w Forst

W czwartek 20 czerwca 2024 r. w Forst (Lausitz) odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach polsko-niemieckiego procesu partycypacji obywatelskiej. Bądź rolę w kształtowaniu przyszłości naszego pogranicza!

Euroregion Spree-Neiße-Bober  wraz z partnerami projektu “Razem silniejsi – kryzysy w regionie przygranicznym” serdecznie zaprasza do dialogu.

– Czekamy na Twoje opinie, doświadczenia i pomysły, ponieważ Twój głos się liczy! Naszym celem jest zbliżenie do siebie obywateli, polityków i pracowników administracji publicznej oraz skupienie się w szczególności na transgranicznych “kwestiach kryzysowych – zapowiadają organizatorzy.

III Polsko-Niemiecki Dialog Obywatelski będzie się skupiał na następujących tematach:

  • W jaki sposób należy zorganizować i trwale zapewnić transgraniczną opiekę medyczną na naszym pograniczu i zabezpieczyć w przyszłości?
  • Co szwankuje w transgranicznej turystyce i transporcie publicznym?
  • Co jest przeszkodą dla transgranicznych ofert edukacyjnych?

Zaplanowano wiele różnych wydarzeń w ramach procesu partycypacji obywatelskiej, które będą miały miejsce do wiosny 2025 roku. Obejmują one dialog obywatelski i interaktywne warsztaty, w które można się czynnie włączać. Procesowi towarzyszy polsko-niemiecka Rada Obywatelska, której zadaniem jest reprezentacja w zgłoszonych przez Ciebie sprawach.

Jesteśmy zainteresowani nie tylko tym, co masz do powiedzenia, ale także Twoimi komentarzami i konkretnymi sugestiami. Dokładnie przeanalizujemy wyrażone myśli i ujmiemy je w podsumowaniu. Tak zgromadzone rekomendacje obywateli zostaną przekazane właściwym polsko-niemieckim gremiom, gdzie będą służyć jako wytyczne. Dzięki temu możliwy jest aktywny udział w rozwoju naszego regionu, oraz bezpośrednie włączenie Twoich pomysłów do planowanych lub nowych przedsięwzięć.

  • Kiedy: 20 czerwca 2024 r. o godz. 14:00
  • Gdzie: Restauracja
    Rosenflair we Wschodnioniemieckim Ogrodzie Różanym w
    Forst (Lausitz)
  • Kto: Ty i wielu innych zaangażowanych obywateli

Cieszymy się na Twój udział i ciekawe rozmowy!