Ruszył nabór na rok szkolny 2024/2025

15 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Jak co roku Powiat Nowosolski zaprasza młodzież do liceów, techników oraz szkół branżowych. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 17 lipca.

Przed tegorocznymi absolwentami klas ósmych ważna decyzja – wybór szkoły, który zaważy na ich przyszłym życiu zawodowym. To ostatni dzwonek, aby zapoznać się z ofertą szkół.

Pierwszy etap rekrutacji czyli rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i składanie wniosków do szkół pierwszego wyboru potrwa do 21 czerwca. Mniej czasu na decyzję mają uczniowie, którzy planują uczyć się w oddziałach przygotowania wojskowego. Do klasy “mundorowej” rekrutacja kończy się już 29 maja.

Warto pamiętać, że podczas rejestracji każdy uczeń może wybrać 3 placówki, ale w ramach każdej z nich dowolną liczbę oddziałów.

WAŻNE! Wypełniony wniosek w systemie ma status NIEZŁOŻONY W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ, co oznacza, że nie bierze
udziału w rekrutacji. Należy go wysłać w systemie Nabór lub zanieść do szkoły pierwszego wyboru

Harmonogram naboru na rok szkolny 2024-2025 – klasy I szkół ponadpodstawowych

Harmonogram naboru na rok szkolny 2024-2025 – klasy I szkół dla dorosłych – LO

Harmonogram naboru na rok szkolny 2024-2025 – BS II stopnia i Szkoły Policealne