Gruźlica znów groźna

Z uwagi na coraz liczniejsze przypadki zachorowań na gruźlicę, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zwróciła się
z prośbą do samorządów o rozpowszechnienie informacji na temat schorzenia.

Materiały informacyjno – edukacyjne dla społeczeństwa mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat gruźlicy i podniesienie świadomości w zakresie rozpoznawania pierwszych objawów zamieszczone są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod poniższymi adresami:

//www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/ulotka_gruzlica

//www.gis.gov.pl/najczesciejzadawanepytania

Podstawowymi metodami walki z gruźlicą w Polsce jest szybki diagnozowanie zachorowań oraz zapewnienie wszystkim chorym dostępu doświadczeń leczniczych, aż do osiągnięcia stanu wyleczenia, co zapewnia ograniczenie przeniesienia na kolejną osobę. Diagnozowanie i leczenie gruźlicy w Polsce jest obowiązkowe i bezpłatne niezależnie od posiadania przez chorego ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to zarówno leczenia szpitalnego, jak również ambulatoryjnego. W przypadku osób nieubezpieczonych koszty badań i leczenia pokrywane są z budżetu Ministra Zdrowia. Osoby podejrzane o zachorowanie na gruźlicę są diagnozowane w ramach świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez lekarzy pulmonologów.

Aby ww. postępowanie diagnostyczno – lecznicze mogło być wdrożone, niezbędne jest, aby osoby, które stwierdzą u siebie takie objawy jak długotrwale utrzymujący się kaszel, spadek masy ciała i stany podgorączkowe, zgłaszały się do lekarza. Jednym z kluczowych elementów zapewniających wczesne wykrycie gruźlicy jest zwiększenie wiedzy o tej chorobie w społeczeństwie.

 

Materiały pod wskazanymi linkami są dostępne do pobrania w wersji elektronicznej i mogą być drukowane, a następnie umieszczane w placówkach w miejscach widocznych lub rozpowszechniane wśród pracowników oraz osób w tych placówkach przebywających