Dyżur pełnomocnika ds. kontaktów z przedsiębiorcami

We wtorek – 5 kwietnia br., dyżur będzie pełniła Violetta Cichomska-Capińska – powołana przez Starostę Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka, pełnomocnik ds. kontaktów z przedsiębiorcami. Pełnomocnik jest odpowiedzialna za bezpośredni kontakt pracodawców i szkół w powiecie nowosolskim, do jej obowiązków należy również m.in. koordynowanie zespołu kierowników praktycznej nauki zawodu, podjęcie współpracy z zakładami w zakresie tworzenia klas patronackich, analiza sytuacji na rynku pracy oraz prognoza zapotrzebowania na umiejętności i kwalifikacje.
5 kwietnia – V.Cichomska-Capińska będzie do Państwa dyspozycji w godz. 13.00-15.00, w pokoju nr 209 Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B. W tych godzinach będzie również dostępna pod nr tel. 68 458 68 46, natomiast cały czas można kontaktować się na adres mailowy: violettadm@onet.eu