Dwie kolejne drogi do remontu

Kolejne powiatowe drogi czeka gruntowny remont. Powiat Nowosolski złożył dwa wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych.

– W ubiegłym rozdaniu Powiat otrzymał 70-procentowe dofinansowanie do zadań drogowych. Gdyby w tej edycji było podobnie, pozwoliłoby to w pełni zrealizować zadania – podkreśla Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Drugi etap

Jedna z planowanych inwestycji dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1022F pomiędzy miejscowością Jesiona a Tatarki w gminie Kolsko. Obecnie trwa realizacja pierwszego etapu tej inwestycji.

– W planowanym drugim etapie długość przebudowywanego odcinka wynosić będzie 1,4 km. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie jezdni do 6 m, budowę rowów oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 2,5 m – zapowiada Starosta Nowosolski.

Szacunkowy koszt tego zadania to 3,5 mln zł. Drugi etap przebudowy będzie realizowany przy wsparciu gminy Kolsko.

W kierunku strefy

Drugi wniosek dotyczy odcinków na trzech drogach powiatowych w Nowej Soli:

– nr 3467F ul. Przemysłowa od ul. Staszica – Konstruktorów o długości 1,206 km

– nr 3468F ul. Konstruktorów od ul. Zielonogórska – Przemysłowa o długości 0,685 km

– nr 3461F ul. Zielonogórska od granicy miasta – Piłsudskiego o długości 1,456 km

– Planowane prace to częściowy remont podbudowy jezdni wraz z warstwą ścieralną, miejscowy remont nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Przemysłowej i Konstruktorów, oświetlenia przejścia dla pieszych, wyspy dzielącej z przejściem dla pieszych – wymienia Starosta Iwona Brzozowska.

Łączna długość remontowanych dróg wynosi 3,3 km. Wartość kosztorysowa tego zadania to 4 mln zł. Wkład własny do tej inwestycji w całości zapewnia miasto Nowa Sól.