Dwie firmy zainteresowane rozbudową ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim

Trwa postępowanie dotyczące rozbudowy ul. Ogrodowej w Bytomiu Odrzańskim. W piątek 12 maja odbyło się otwarcie ofert, w którym zgłosiły się dwie firmy.

ul. Ogrodowa w Bytomiu OdrzańskimNajniższa proponowana kwota realizacji inwestycji to ok. 6,9 mln zł i mieści się ona w naszych założeniach finansowych. To dobra wiadomość.
Trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym. Trzymamy kciuki za pozytywne zakończenie postępowania przetargowego.
Zadanie ma obejmować rozbudowę drogi powiatowej o długości ok. 600 m w granicach miejscowości Bytom Odrzański. Rozbudowa przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i chodników, a następnie budowę pełnej konstrukcji jezdni, budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

– Powiat Nowosolski pozyskał na tą inwestycję 4 083 883 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny do zadania zapewnia gmina Bytom Odrzański na mocy partnerskiego porozumienia samorządów – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.