Dwie dotacje na remont dawnego Zboru Braci Morawskich

Remont okien oraz wymiana zabytkowych drzwi w dawnym Zborze Braci Morawskich przy ul. Wróblewskiego w Nowej Soli to dwa zadania, na które Powiat Nowosolski otrzymał w tym roku dotacje. W czwartek została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na przekazanie pieniędzy na realizacje jednego z nich.

Zabytkowy budynek przy ul. Wróblewskiego zaliczany jest do kompleksu budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli.

– Niedługo po raz kolejny w tym obiekcie rozpoczną się prace remontowe, które poprawią funkcjonalność i podniosą estetykę tego zabytku, który dziś przeznaczony jest na salę gimnastyczną – zapowiada Starosta Iwona Brzozowska.

15 tys. z Województwa

W czwartek 4 lipca Starosta Powiatowy Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Ewa Matyla podpisali umowę z Marszałkiem Łukaszem Poryckim na przekazanie dotacji na remont obiektu. Na realizację zadania „Przeprowadzenie badań, prac konserwatorskich, restauratorskich i wymiana stolarki okiennej w zabytku – dawnym zborze Braci Morawskich w Nowej Soli, przy ul. Wróblewskiego 9” Powiat otrzymał z budżetu Województwa Lubuskiego 15 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji to blisko 100 tys. zł.

Dotacja od Konserwatora

Na początku roku Powiat złożył również wniosek do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o udzielenie dotacji na wymianę zabytkowej stolarki drzwiowej w dawnym Zborze Braci Morawskich. Całkowity koszt zadania to ponad 39 tys. zł. Na to zadanie konserwator przyznał nam 20 tys. zł.

Kolejny remont

Warto zaznaczyć, że Powiat Nowosolski od kilku lat prowadzi prace przy zabytkowym obiekcie dawnego Zboru. Realizowane w latach 2012-2015 roboty m. in. polegały na zabezpieczeniu zabytkowej kuli wraz z iglicą, konserwacji i renowacji zabytkowej sygnaturki, a także na remoncie dachu.

Środki na realizację tych inwestycji pochodziły z budżetu Powiatu Nowosolskiego oraz dotacji od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Województwa Lubuskiego.