Dostaliśmy ponad 4 mln zł więcej na ścieżkę

Ścieżka rowerowa na dawnej linii kolejowej nr 371 podbiła serca miłośników dwóch śladów i… Zarządu Województwa Lubuskiego, który podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania tej inwestycji o ponad 4 mln zł. We wtorek podczas spotkania na dawnym moście kolejowym w Stanach Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński przekazał na ręce Starosty Nowosolskiego Iwony Brzozowskiej czek na blisko 15 mln zł.

„Kolej na rower…” to inwestycja wyjątkowa pod każdym względem. Ścieżka na nieczynnej linii kolejowej ma długość 48 km i biegnie przez cały powiat od Stypułowa aż po Sławocin. Powiat Nowosolski realizuje tę inwestycję we współpracy z pięcioma gminami – miastem Nowa Sól, Gminą Kolsko, Gminą Wiejską Nowa Sól, Gminą Otyń oraz Gminą Kożuchów. Pierwotnie dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia wynosiło 61% (10 774 254 zł). Dziś wiemy, że poziom dofinansowania wyniesie aż 85%.

Czek…

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania na projekt „Kolej na rower…”. We wtorek 8 października Marszałek Marcin Jabłoński wręczył Staroście Nowosolskiemu Iwonie Brzozowskiej symboliczny czek na kwotę 14.905.302,50 zł. To ponad 4 mln zł więcej niż pierwotnie przyznanym dofinansowaniu.

Miejsce wręczenia czeku nie było przypadkowe. Marszałek spotkał się przedstawicielami Zarządu Powiatu Nowosolskiego: Starostą Iwoną Brzozowską, Wicestarostą Waldemarem Wrześniakiem, Członkiem Zarządu Mariuszem Stokłosą, Prezydentem Nowej Soli Wadimem Tyszkiewiczem, Burmistrz Otynia Barbarą Wróblewską, Wójtem Gminy Kolsko Henrykiem Matysikiem na moście w Stanach. W wydarzeniu wzięli również udział Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego Beata Kulczycka oraz Grzegorz Potęga.

Siła współpracy

Choć odbiór inwestycji jeszcze trwa, wizyta przedstawiciela Zarządu Województwa była okazją do pokazana największej inwestycji w Powiecie Nowosolskim.

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska podkreślała, że realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez współpracy pięciu samorządów. Słowa podziękowania kierowała również do osób, które wspierały realizację tego przedsięwzięcia: członków poprzedniego Zarządu Powiatu Nowosolskiego ze Starostą Waldemarem Wrześniakiem na czele, byłego wicewojewody, Beaty Kulczyckiej – pomysłodawczyni projektu, a dziś Radnej Wojewódzkiej oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzorowanie inwestycji – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Katarzyny Dzieńdziury i Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Wiesława Starucha.

Marzenia się spełniają

Prezydent Wadim Tyszkiewicz podkreślał, że nasza ścieżka rowerowa to dowód na to, że marzenia się spełnią. Dzięki realizacji projektu „Kolej na rower…” udało się uratować niszczejący od czasu powodzi most w Stanach.

Z kolei Marszałek Marcin Jabłoński wspominał o spełnieniu kolejnego marzenia – rozbudowie turystycznych szklaków rowerowych na terenie całego województwa. Obecnie w województwie realizuje się kilka projektów związanych z poprawą infrastruktury rowerowej. Jednocześnie podkreślał, że ścieżka rowerowa w Powiecie Nowosolskim to jeden z ciekawszych przykładów promujących ekologiczne środki transportu oraz turystykę w regionie.

Na dwóch kółkach

Ścieżka rowerowa nie istniałaby bez rowerzystów. Warto dodać, że w spotkaniu uczestniczyli także uczniowie szkół Powiatu Nowosolskiego. 50-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z LO, CKZiU Elektryk, ZSP nr 2 i ZSP nr 4 na rowerach pokonała trasę z Nowej Soli i przekroczyła most w Stanach. Młodzież udowodniła, że nawet w czasie pochmurnych dni korzystanie ze ścieżki ma swój urok.

Należy jednak podkreślić, że ścieżka rowerowa nie jest jeszcze oddana do użytku. Wykonawca zakończył prace, trwa odbiór inwestycji.