Coraz mniej czasu, aby zgłosić wniosek do budżetu

Tylko do 5 października można składać wnioski do budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2022 r. W tym roku procedura składana wniosków zmieniła się – mogą je składać jedynie Radni Powiatu Nowosolskiego.

Rozpoczęły się przygotowania do tworzenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2022 r. Tylko do 5 października 2021 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Powiatu oraz wnioski  o ujęcie zadań w budżecie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że procedura składania wniosków zmieniła się. Jeszcze w czerwcu Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie opracowania  wstępnych planów finansowych na rok 2022. (uchwała nr 33/2021 dostępna jest na stronie BIP Powiatu Nowosolskiego  w zakładce – Zarząd Powiatu – Uchwały Zarządu Powiatu).

W związku z powyższym wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać na drukach stanowiących załącznik nr 5 i nr 6 do uchwały. Do składania wniosków upoważnieni są Radni Powiatu Nowosolskiego.

Przypominamy, że wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane przy projekcie budżetu Powiatu na  2022 rok.