Był tort i mnóstwo wspomnień

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się uroczyste pożegnanie Jadwigi Brzozowskiej – wieloletniej pracownicy, która wspólnie z mężem Wacławem pełniła funkcję pogotowia rodzinnego. Przez 20 lat pomogła ponad 60 dzieciom. Podczas uroczystego pożegnania, w którym wzięła udział Członek Zarządu Powiatu Łucja Wojewódzka, pani Jadwiga wspominała najlepsze, ale i najtrudniejsze momenty swojej pracy, która była dla niej także wielką życiową misją. Wśród pracowników PCPR-u J. Brzozowska znana jest ze wzorowej współpracy z rodzicami biologiczymi, z ogromnego zaangażowania w sprawy dzieci, okazywania im zrozumienia, wsparcia i czułości. W czasie spotkania wspominano, oglądano zdjęcia dzieci, które były pod opieką państwa Brzozowskich. Niektóre z nich trafiły do adopcji, inne wróciły do domu rodzinnego, cześć z nich jest już dorosła i założyła własne rodziny. A najlepszym dowodem na to, że rodzina oddała tym dzieciom serce jest fakt, że większość z ich podopiecznych nadal utrzymuje z nimi kontakt, dzwonią, odwiedzają, zapraszają do siebie.