Będzie wsparcie asystentów dla dzieci i młodzieży

Już po raz kolejny Powiat Nowosolski pozyskał pieniądze na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Wsparcie skierowane jest do dzieci i młodzież do 16 roku życia.

Grupa ludzi w różnym wieku, wśród nich osoba na wózku pod parasolem z logiem powiatuGłównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

– Powiat Nowosolski realizuje ten program już po raz trzeci. Dzięki asystentom osoby niepełnosprawne biorą udział w życiu społecznym, nawiązanie relacji, mogą liczyć na pomoc w wyjściu do sklepu, kina czy lekarza – podkreśla Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Sylwia Wojtasik. – Od samego początku widzimy duże zainteresowanie tą formą wsparcia, dlatego cieszę się, że możemy te działania kontynuować – dodaje.

W bieżącym roku Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma zapewniać pomoc asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  3. załatwianiu spraw urzędowych,
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli ul. Staszica 1A lub pod nr tel. 68 457 43 33.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.