Badanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

W ramach realizacji planu doskonalenia opracowanego na postawie procesu samooceny CAF, zrealizowano projekt badawczy pt: „Badanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli”.

Badanie było realizowane od 19 września do 20 listopada 2019 r.

Badanie Wizerunku Nowa Sól