Asfaltem z Czasławia do Książa Śląskiego?

Blisko milion złoty ma kosztować przebudowa drogi łączącej Czasław i Książ Śląski. Inwestycja maiłaby być zrealizowana w ramach partnerskiej współpracy Powiatu Nowosolskiego, Gmin Otyń i Kożuchów oraz Nadleśnictwa Nowa Sól.

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska spotkała się z Burmistrz Gminy Otyń Barbarą Wróblewską, Nadleśniczym Arturem Tararujem, Sekretarz Gminy Kożuchów Magdaleną Zwolińską oraz Wiesławem Staruchem z Powiatowego Zarządu DrógW ubiegłym tygodniu Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska spotkała się z Burmistrz Gminy Otyń Barbarą Wróblewską, Nadleśniczym Arturem Tararujem, Sekretarz Gminy Kożuchów Magdaleną Zwolińską oraz Wiesławem Staruchem z Powiatowego Zarządu Dróg. Spotkanie było okazją do omówienia planów przebudowy drogi z Czasławia (Gmina Otyń) do Książa Śląskiego (Gmina Kożuchów).

Dla mieszkańców i leśników

Blisko 2-kilometrowa trasa z Czasławia do Książa Śląskiego to droga, która łączy dwie gminy. Dla mieszkańców Gminy Otyń stanowi również alternatywny dojazd na trasę w kierunku Zielonej Góry. Drogę wykorzystują również pracownicy Zakładu Usług Leśnych.

Obecnie droga pokryta jest tłuczniem. W ramach partnerskich działań planowane jest pokrycie nawierzchni asfaltem.

Finansowanie

Nadleśnictwo Nowa Sól deklaruje wkład finansowy w wysokości 380 tys. zł, pozostałe koszty muszą pokryć samorządy – Powiat Nowosolski, Gmina Otyń oraz Gmina Kożuchów.

– Czy jednak możliwości finansowe samorządów pozwolą na wykonanie tego zadania w roku przyszłym – pokaże czas. Samorządy przygotowują właśnie swoje przyszłoroczne budżety i to zadanie musiałoby się w nich znaleźć. Optymizmem napawa fakt, że spotkanie pokazało dobrą wolę wszystkich Partnerów. Jednak ostateczna decyzja o realizacji inwestycji będzie możliwa po urealnieniu faktycznych kosztów – mówi Starosta Iwona Brzozowska.

Porozumienie i dokumentacja

Nadleśnictwo, które na to zadanie pozyskuje środki zewnętrzne, zadeklarowało przygotowanie projektu porozumienia w sprawie partnerskiej inwestycji. Dodatkowo ustalono, że wykonania dokumentacji inwestycji podejmie się gmina Otyń we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg.