Artbale zaprasza na Spotkania z Terpsychorą

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki ARTBALE zaprasza do udziału w projekcie dr Bożeny W. Jakubczak „Spotkania z Terpsychorą 2019”. Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli, rodziców oraz osób z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych.

Program obejmuje osiem godzin praktycznych warsztatów taneczno-choreograficznych, zwiększających kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekuńczej, opiekunów i członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces habilitacji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Program uwzględnia również zagadnienia dotyczące kształtowania postaw i proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej.

Głównym celem warsztatów jest praktyczne przekazanie podstawowej wiedzy i wybranych choreografii z zakresu dwu rodzajów tańców: tańców w kręgu i tańców hiszpańskich/latino/orientalnych albo zamiennie innych, przydatnych w pracy pedagogicznej i do praktycznego stosowania w scenicznych prezentacjach osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z Legionowa. Uczestnicy ponoszą opłatę w wysokości 30 zł od osoby. Na zakończenia warsztatów taneczno-choreograficznych wydawane są zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Po zebraniu minimum 2 grup po 10 osób, wybranie i zaznaczenie w przesłanej do nas Karcie zgłoszenia ze Szkoły terminów realizacji warsztatów (co najmniej dwu lub kilku możliwych do realizacji terminów) oraz zapewnienie we własnym zakresie bezpłatnych miejsc realizacji (niezbędne są dwie sale) do prowadzenia warsztatów taneczno-choreograficznych, zostanie uzgodniony termin przeprowadzenia warsztatów.

Więcej informacji o warunkach, dokumentach i możliwościach udziału w projekcie, dostępne są w regulaminie i na stronie internetowej projektu pod adresem: www.artbale.pl/niepelnosprawni/spotkaniazterpsychora2019

Do składania zgodnie z załączonym regulaminem, służy Karta zgłoszenia dla Szkół

.2019_Karta_zgloszeniowa_dla_szkol_Terpsychora