A teraz kolej na rower

O projekcie zakładającym powstanie prawie 50 km ścieżek rowerowych wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Starosta Nowosolski przypomniał radnym Sejmiku Woj. Lubuskiego. Komisja Budżetu i Finansów Sejmiku Woj. Lubuskiego tym razem obradowała w sali konferencyjnej CKZiU w Nowej Soli. W posiedzeniu uczestniczył również Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak. Opowiedział radnym o priorytetach swojej kadencji, o przedsięwzięciach, które są w trakcie realizacji oraz przedstawił informacje o Powiecie Nowosolskim. Starosta odniósł się również do realizowanego przez Powiat projektu ścieżek rowerowych od Stypułowa do Sławocina wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nr 371 Wolsztyn- Żagań, nieczynnej od 1997 roku i niewykorzystanej do tej pory.
Projekt zakłada powstanie ścieżki rowerowej o długości 48,2 km z miejscami odpoczynku. W tej chwili wniosek, który został złożony przechodzi etap oceny formalnej, które poznamy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Całość projektu to 20 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi 17 mln zł.
Do inwestycji przyłączyło się pięć samorządów z powiatu: miasto Nowa Sól, gmina wiejska Nowa Sól oraz gminy: Kożuchów, Otyń, Kolsko. Włodarze czynnie uczestniczą w przygotowaniach do realizacji projektu. Działania w tej kwestii poparli: Starostowie Powiatów Żagańskiego i Wolsztyńskiego oraz burmistrzowie Wolsztyna i Żagania. Powiat otrzymał wparcie od PKP SA oddział gospodarowania nieruchomościami w Poznaniu. Trudnością do pokonania jest jednak brak dostępu do gruntów, na których przebiega nieczynna linia kolejowa, a o których użyczenie Powiat zabiega. Rozmowy w tej sprawie toczą się na szczeblu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i uczestniczy w nich zarówno Starosta, jak i włodarze gmin.
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że może to być ostatnia i być może jedyna szansa na zagospodarowanie terenów i nieruchomości, które przez wiele lat jako nieczynna linia kolejowa uległy znacznej dewastacji – tłumaczy W.Wrześniak.